Priser og Info | Andelsboligforeningen Skærbækken

Andelsboligforeningen Skærbækken

Andelsboligforeningen Skærbækken

Når du køber en andelsbolig, køber du teknisk set en ideel andel i ejendommen (og i foreningens formue), og via denne andel får man brugsret til en bolig i ejendommen.

Bestyrelsen skal også godkende dig som andelshaver. Det skyldes blandt andet, at andelsboligforeningen i sine vedtægter typisk har bestemmelser om, hvem der har fortrinsret til ledige boliger.

Boligpriserne

Priserne på vores boliger er fastsat ud fra en valuarvurdering, som giver en præcis vurdering af ejendommen her og nu, i henhold til boligmarkedet.

Vurderingen foretages af en valuar, som kommer og beser foreningens konkrete ejendom.

Valuaren tager højde for foreningens individuelle forhold som f.eks. udskiftning af vinduer, tage o.l.

Hvad er en valuar

  • En valuar er en ejendomsmægler med en uddannelse i vurdering
  • Efteruddannelsen henvender sig til professionelle der ønsker at beskæftige sig med erhvervsejendomsmægling.
  • En valuar har altså en særlig uddannelse i at vurdere og prisfastsætte fast ejendom.

Klik på nedenstående knapper for info om boligpriserne.