Info – Aktiviteter | Andelsboligforeningen Skærbækken

Andelsboligforeningen Skærbækken

Andelsboligforeningen Skærbækken

Her kan du læse om de kommende aktiviteter og vigtige informationer i og omkring foreningen.

  • Når vinteren nærmer sig så husk at lukke for vandet til din udendørs vandhane, for at undgå frostsprængte vandrør.
  • Foreningen har flagstang. Mærkedage markeres med flagning, som varetages af en beboer.
  • Værkstedet er til fri afbenyttelse for beboerne.
  • På arbejdsdagene forventes alle at deltage. Har man ikke mulighed for at komme på selve dagen, kan man bede om at få en opgave, som så kan løses ved førstkommende lejlighed.

BESTYRELSESMØDER

Bestyrelsesmøderne afholdes i fælleshuset.

Næste møde afholdes:

Tirsdag, den 29. marts 2022 kl. 19:00

Du er altid velkommen til at stille spørgsmål til bestyrelsen, eller hvis du har et emne, du gerne vil have behandlet på et kommende bestyrelsesmøde.

GENERALFORSAMLING

Den næste ordinære generalforsamling afholdes i fælleshuset:

Fredag, den 25. marts 2022 kl. 16:00.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal,   jf. vedtægtens § 22 stk. 2, være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

OPGAVER OG ARBEJDSDAGE

Hvert år afholder vi to arbejdsdage:

Søndag, den 08. maj 2022

Søndag, den 06. november 2022

Arbejdsdagene er med til at skabe fællesskab i foreningen, da man møder op om fælles aktiviteter.

Her giver vi en hånd med, til at vedligeholde foreningens ejendomme og fællesarealer.

.

INFO TIL ANDELSHAVERNE

Under dette menupunkt kan du finde diverse informationer og faktuelle oplysninger, som har relevans for foreningens nuværende og kommende beboere.

Lokalrådet for Resenbro er også lokalråd for Resenbro, Skærbæk og Skellerup. Rådet har løbende en række fokusområder og indsatsområder. Du kan læse mere om aktuelle og tidligere indsatsområder ved at klikke på nedenstående knap.