Info – Aktiviteter | Andelsboligforeningen Skærbækken

Andelsboligforeningen Skærbækken

Andelsboligforeningen Skærbækken

Her kan du læse om de kommende aktiviteter og vigtige informationer i og omkring foreningen.

  • Når vinteren nærmer sig så husk at lukke for vandet til din udendørs vandhane, for at undgå frostsprængte vandrør.
  • Foreningen har flagstang. Mærkedage markeres med flagning, som varetages af en beboer.
  • Værkstedet er til fri afbenyttelse for beboerne.
  • På arbejdsdagene forventes alle at deltage. Har man ikke mulighed for at komme på selve dagen, kan man bede om at få en opgave, som så kan løses ved førstkommende lejlighed.

BESTYRELSESMØDER

Bestyrelsesmøderne afholdes i fælleshuset.

Du er altid velkommen til at stille spørgsmål til bestyrelsen, eller hvis du har et emne, du gerne vil have behandlet på et kommende bestyrelsesmøde.

GENERALFORSAMLING

Den næste ordinære generalforsamling afholdes i fælleshuset:

Fredag, den 22. marts 2024 kl. 16:00.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal,   jf. vedtægtens § 22 stk. 2, være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

OPGAVER OG ARBEJDSDAGE

Hvert år afholder vi to arbejdsdage:

Arbejdsdagene er med til at skabe fællesskab i foreningen, da man møder op om fælles aktiviteter.

Her giver vi en hånd med, til at vedligeholde foreningens ejendomme og fællesarealer.

dannebrog-lille

INFO TIL ANDELSHAVERNE

Under dette menupunkt kan du finde diverse informationer og faktuelle oplysninger, som har relevans for foreningens nuværende og kommende beboere.

Lokalrådet for Resenbro er også lokalråd for Resenbro, Skærbæk og Skellerup. Rådet har løbende en række fokusområder og indsatsområder. Du kan læse mere om aktuelle og tidligere indsatsområder ved at klikke på nedenstående knap.

Flag

Foreningens flag ligger i værkstedet. Det er op til den enkelte at flage ved egne begivenheder og man er derfor også selv ansvarlig for nedtagning af flaget efter alm. flagregler.

Det er vigtigt at sørge for, at flaget er helt tørt, inden du ligger det sammen og leverer det tilbage.

Husk efterfølgende at hejse vimplen.