Kontakt | Andelsboligforeningen Skærbækken

Andelsboligforeningen Skærbækken

Andelsboligforeningen Skærbækken

KONTAKT

Hvis du vil i kontakt med A/B Skærbækken, er du velkommen til at sende en mail til bestyrelsen på ab@skaerbaekken.dk. 

Vi vil bestræbe os på at vende tilbage i løbet af kort tid.

Kom på interesselisten i A/B Skærbækken

Hvis du ønsker at tilkendegive interesse i en andelsbolig i A/B Skærbækken, kan du tilmelde dig vores interesseliste. Tilmeldingen er gratis og gælder i 3 år, med mindre man beder om at få den slettet inden. 

Du bliver skrevet op ved at udfylde formularen her til højre, og maile den til ab@skaerbaekken.dk i udfyldt stand. Man er først skrevet op, når vi har modtaget mailen

Andelshavere skal være uden hjemmeboende børn, og det tilstræbes at nye andelshavere er mellem 50 og 70 år. For par gælder alderskravet den ældste. Der tillades max et mindre dyr (hund/kat) ved indflytning. Man kan kun blive optaget som nye andelshavere med bestyrelsens godkendelse.

Før du skriver dig op, bør du læse folderen ”LIVET SOM ANDELSHAVER”. Her får du et indtryk af, hvad det indebærer at bo i en andelsboligforening. Andelsboligen som boform er kendt for at have en holdning til det daglige praktiske og sociale fællesskab.

Resenbro ligger i Linå Sogn ved Gudenåen, 7 km øst for Silkeborgs C.  Byen som har 1813 indbyggere (2018) er en del af Silkeborg Kommune og strækker sig fra rute 15 i vest til Linådalen i øst.

Gudenådalen afgrænser området mod nord og mod syd er byen omgivet af skov og åbent land. 

Resenbro by ligger i naturskønne omgivelser med å, eng og skov. Området rummer store naturmæssige og landskabelige værdier, som i særlig grad knytter sig til Gudenådalen i nord, skovområderne i syd, samt Linådalen i øst.

Resenbro er et meget populært bosted. Ikke mindst på baggrund af  de enorme naturomgivelser der præger området. Byen er velforsynet med skole, sportsanlæg, idrætshal, børnehave, ældrecenter, forsamlingslokaler (Resenbrohuset) og en dagligvareforretning. Herudover nyder byen godt af nærheden til Silkeborg, som let kan nås med såvel, bus, bil, cykel og lidt kondistærkt på gåben. Trækstien langs med Gudenåen er populær, og det samme er Naturstien, den nedlagte jernbanesti, som går lige forbi Skærbækken. 

Silkeborg er kendt som Danmarks outdorhovedstad,  hvor naturen og udvalget af udendørsaktiviteter er næsten er utømmeligt.

Resenbro er kendt for to store fritidsanlæg:                                   FDM Jyllandsringen                                                                      Silkeborg Ry Golfklub (SRG)