Bestyrelsen | Andelsboligforeningen Skærbækken

Andelsboligforeningen Skærbækken

Andelsboligforeningen Skærbækken

A/B Skærbækken består af tre bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant.

Bestyrelsen er valgt på den ordinære generalforsamling og har konstitueret sig som nedenfor skitseret:

Har du spørgsmål af den ene eller anden art er du naturligvis velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Al henvendelse vedrørende A/B Skærbækken skal være via mail, ordinær post. Kontaktmailen er: ab@skaerbaekken.dk

FORMAND

Søren Kirkegaard

Skærbækvej 23 G

8600 Silkeborg

Telf.: 4014 5533

E-mail: soren23g@outlook.com

NÆSTFORMAND

Henrik Pedersen

Skærbækvej 23 D

8600 Silkeborg

Telf.: 6146 4544

E-mail: plast9@mail.dk

KASSERER

Susanne Kruse

Skærbækvej 23 F

8600 Silkeborg

Telf.: 4097 1849

E-mail: porshoj@os.dk

SEKRETÆR

Inger Bruvik Hansen

Skærbækvej 23 K

8600 Silkeborg

Telf.: 2878 3077

E-mail: ingerbruvik@gmail.com

BESTYRELSESMEDLEM

Jens Nielsen

Skærbækvej 23 L

8600 Silkeborg

Telf.: 2387 9919

E-mail: jens70jens@gmail.com

SUPPLEANT

Karen Jørgensen

Skærbækvej 23 E

8600 Silkeborg

Telf.: 4021 0313

E-mail: karenjorgensen125@gmail.com